Αιτιάσεις / Παράπονα

Στη ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση τόσο των πελατών μας όσο και των τρίτων – δικαιούχων αποζημίωσης και επιδιώκουμε την βέλτιστη συνεργασία μας, ανταποκρινόμενοι άμεσα στα ερωτήματα και τυχόν παρατηρήσεις σας. Παρά την προσπάθειά μας αυτή, ενδεχομένως να έχετε κάποιο παράπονο - αιτίαση για το οποίο θα θέλατε να επιστήσετε την προσοχή μας. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτιάσεων είναι πάντα στη διάθεσή σας για να λάβει τις παρατηρήσεις σας, να ασχοληθεί με κάθε μία περίπτωση προσωπικά και να σας απαντήσει έγκυρα και υπεύθυνα. Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να διαχειριστούμε τα θέματα που σας αφορούν με ακεραιότητα και αντικειμενικότητα. 

Μπορείτε να μας υποβάλλετε την αιτίαση σας :

 

Εναλλακτικά :

  • Εκτυπώστε την και αποστείλετε την στην Εταιρία μας με Fax στο 210 32.17.109
  • Προσκομίστε την αυτοπροσώπως ή αποστείλετε την ταχυδρομικά στην Υπηρεσία Διαχείρισης Αιτιάσεων της Εταιρίας μας, Βουλής 7, 105 62, Αθήνα (Επικεφαλής Υπηρεσίας: Ελένη Νίττη)

 

Πως θα διαχειριστούμε την αιτίαση σας :

Με την υποβολή της αιτίασης σας θα λάβετε Απόδειξη Παραλαβής στην οποία θα σας δοθούν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία διαχείριση της, τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου προσώπου που θα χειριστεί την αιτίαση, την αναμενόμενη προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας και άλλες σχετικές πληροφορίες.

Θα θέλαμε να γνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να διερευνήσει το πρόβλημα σας διεξοδικά, δίκαια και αμερόληπτα και να σας απαντήσει το συντομότερο δυνατό. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων η απάντηση αυτή θα έλθει εντός 7 - 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης σας. Εάν, για οποιοδήποτε λόγο, το θέμα σας χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, θα σας ενημερώσουμε εγγράφως σχετικά, ενημερώνοντάς σας για τον επιπλέον χρόνο που χρειαζόμαστε για την τελική μας απάντηση, που σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να ξεπερνά τις 50 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αιτίασης. Σε εξαιρετική περίπτωση που η ως άνω προθεσμία των 50 ημερών χρήζει υπέρβασης, εγγράφως και αιτιολογημένα θα σας ενημερώσουμε για τον νέο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασης.

Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού διαχείρισης αιτιάσεων της Εταιρίας δεν διακόπτει την παραγραφή των εννόμων αξιώσεών σας. 

Και αν δεν μείνω ικανοποιημένος ;

Η Εταιρία μας θα κάνει το καλύτερο που μπορεί για να δώσει μία επιθυμητή λύση στο πρόβλημα σας. Αν, ωστόσο, μετά την τελική μας απάντηση, δεν μείνετε ικανοποιημένος/η, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές για την εξωδικαστική επίλυση του προβλήματος σας.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή 
Πλατεία Κάνιγγος, 10181, Αθήνα
Tηλ.: 1520 
Fax: 210 3843549

Συνήγορος του Καταναλωτή 
Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 11471, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6460862, 210 6460814, 210 6460612, 210 6460734, 210 6460458
Fax: 210 6460414