Αιτιάσεις / Παράπονα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΑΣΕΩΝ/ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ανέκαθεν για το Συνεταιρισμό μας οι απόψεις, οι προτάσεις και η κριτική σας αποτέλεσαν το έναυσμα για να γινόμαστε καλύτεροι. Σε όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας η άμεση επικοινωνία με το κοινό αποτέλεσε την κινητήρια δύναμη για συνεχή εξέλιξη και πρόοδο. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται ακόμα πιο εύκολη .

Ο Συνεταιρισμός, με πρόθεση να βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες που παρέχει, θεσπίζει διαδικασία διαχείρισης τυχόν παραπόνων/αιτιάσεων και ζητά από τους ασφαλισμένους του ή /και τρίτους να ενημερώσουν τηλεφωνικά ή και εγγράφως σε περίπτωση που προκύψει οποιοδήποτε παράπονο, έτσι ώστε να εντοπιστούν εγκαίρως πιθανές αδυναμίες και να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά. Είναι υποχρέωσή μας και θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση, δίκαιη και αμερόληπτη διαχείριση των παραπόνων /αιτιάσεων, που θα μας αναφέρουν οι ασφαλισμένοι μας ή /και τρίτοι με σκοπό την επίλυση αυτών, χωρίς καμία σχετική οικονομική επιβάρυνση.

Η προβλεπόμενη διαδικασία που τηρείται από το Συνεταιρισμό μας, όσον αφορά την διαχείριση παραπόνων/ αιτιάσεων των ασφαλισμένων μας ή/και τρίτων, είναι σύμφωνη με την υπ’ αριθμ. 88/5.4.2016 Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τη διαδικασία αυτή, συμπληρώνοντας υπογεγραμμένο το σχετικό Έντυπο Παραπόνου/Αιτιάσεως (το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ), μπορείτε να γνωστοποιείτε στο Συνεταιρισμό μας τα παράπονα/αιτιάσεις σας, με τους κατωτέρω τρόπους:

  • είτε αυτοπροσώπως, στα γραφεία μας
  • είτε με επιστολή, μέσω ταχυδρομείου
  • είτε με αποστολή στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  • είτε με τηλεομοιοτυπική αποστολή στο FAX 2103217109, με την ένδειξη «Υπόψη Υπηρεσίας Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων»

 

Τα στοιχεία επικοινωνίας με το Συνεταιρισμό είναι:

Διεύθυνση Εμπορικών Εργασιών
Υπηρεσία Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Λαβίδα

Κεντρικά γραφεία
Βουλής 7 (Μέγαρο Χ. Μπολάνη), 105 62 Σύνταγμα, Αθήνα, Ελλάδα
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: +30 210 32 17 801
FAX: +30 210 32 17 109

Υποκατάστημα
Μ. Αντύπα 42, 570 01, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλέφωνο: + 30 2310 47 44 22
FAX: + 30 2310 47 36 83

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία του παραπόνου/αιτιάσεως σας, συστήνεται να συμπληρώνετε το σχετικό έντυπο με πλήρη περιγραφή των περιστατικών του ανακύψαντος ζητήματος, σαφές αίτημα καθώς και ισχύοντα στοιχεία επικοινωνίας μαζί σας. Μπορείτε ακόμα να επισυνάψετε μαζί με το Έντυπο και έγγραφα, φωτογραφίες και γενικά υποστηρικτικό υλικό που θα θέλετε να λάβουμε υπόψη μας.

Η διαδικασία εξέτασης του παραπόνου σας ενεργοποιείται αυθημερόν και εντός 24 ωρών (ή εντός της πρώτης εργάσιμης ημέρας στη περίπτωση αργίας) από την παραλαβή του παραπόνου/αιτιάσεώς σας, παραλαμβάνετε Αποδεικτικό Παραλαβής, που σας αποστέλλεται στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει στο Έντυπο Παραπόνου/Αιτιάσεως. Με αυτό, μεταξύ άλλων, σας γνωστοποιούνται τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου προσώπου για το χειρισμό και την διερεύνηση του παραπόνου/ αιτιάσεώς σας και ενδεχομένως να σας ζητηθούν τυχόν έγγραφα που είναι απαραίτητο να προσκομίσετε, τα οποία τηρούνται στον αντίστοιχο φάκελο και είναι πάντοτε στη διάθεσή σας.

Εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών και πάντως όχι περισσότερες από πενήντα (50) ημέρες- προθεσμία η οποία αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου αιτίασης, θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση της αιτίασης του αιτιωμένου και θα λάβετε εγγράφως την απάντησή μας. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτό για οποιοδήποτε λόγο να σταλεί έγγραφη απάντηση εντός της προθεσμίας αυτής, δεσμευόμαστε ότι θα ενημερωθείτε εγγράφως για τον πιθανολογούμενο χρόνο ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της αιτίασής του. Ταυτόχρονα μπορείτε οποτεδήποτε να ενημερώνεσθε από τον αρμόδιο διαχείρισης αιτιάσεων για την πορεία διερεύνησης της υπόθεσής σας.

Η ενεργοποίηση της παρούσας διαδικασίας, δεν διακόπτει την περιγραφή τυχόν εννόμων αξιώσεων σας ούτε και σας στερεί τη δυνατότητα για εξωδικαστική επίλυση. Τα δικαιώματά σας προσδιορίζονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και την ασφαλιστική νομοθεσία. Οπότε, μπορείτε να επιδιώκετε την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς σας, απευθυνόμενοι, τόσο στην Εταιρία μας, όσο και ενδεικτικά στις κάτωθι αρχές, ήτοι:

  • Στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανάπτυξης. Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Πλ. Κάνιγγος. 10181 Αθήνα, τηλ.1520, www.synigoroskatanaloti.gr.
  • Στον Συνήγορο του Καταναλωτή, Λ. Αλεξάνδρας 144,11471, Αθήνα τηλ.2106460814, www.efpolis.gr, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εντός των προβλεπόμενων πάντα προθεσμιών[1].
  • Στην Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Ασφάλισης (Δ.Ε.Ι.Α.), οδός Αμερικής 3, 10546, Αθήνα, τηλ.2103205222, www.bankofgreece.gr

 

Πάντοτε είμαστε στη διάθεσή σας για να σας ακούσουμε και να λάβουμε δράση προς τη κατεύθυνση επίλυσης οποιουδήποτε προβληματισμού σας αφορά την ασφαλιστική σας σύμβαση.

Για την ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝ.Π.Ε.
Η Υπεύθυνη Διαχείρισης Παραπόνων/Αιτιάσεων
Ελένη Λαβίδα

[1] Σύμφωνα με το αρ. 4 ν. 3297/2004 , η αναφορά στον Συνήγορο του Καταναλωτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας ενός (1) έτους αφότου ο ενδιαφερόμενος έλαβε γνώση της βλαπτικής κατ’ αυτόν πράξης ή παράλειψης που συνιστά την καταναλωτική διαφορά. Η υποβολή της αναφοράς διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία άσκησης των αξιώσεων, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 261 επ. ΑΚ, η παραγραφή και η αποσβεστική προθεσμία που διακόπηκαν , αρχίζουν και πάλι από την με οποιοδήποτε τρόπο ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμεσολάβησης . Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τυχόν αναφορά στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή